Info

  • Född och uppvuxen i Motala, Östergötland. Har sedan bott i Luleå, Lund, Oslo, Montevideo och Barcelona men mest i Stockholm.
  • Har pluggat tv-produktion, konstvetenskap, grafisk design, internationella relationer, spanska, m.m.
  • Redigering är min superkraft men jag är även bra på text, grafik, musik, web, sociala medier och teknik.
  • Gillar att jobba med projekt där samhälle, kunskap, natur, hållbarhet och normkritik är i fokus.
  • Born and raised in Motala, Sweden. Have since lived in Luleå, Lund, Oslo, Montevideo and Barcelona but mostly in Stockholm.
  • Educated within tv production, art history, graphic design, international relations, spanish and more.
  • Video editing is my super power but I’m also good at text, graphics, music, web, social media and technology.
  • I like working in projects where society, knowledge, nature, sustainability and norm criticism is in focus.

Några av mina arbetsgivare och uppdragsgivare genom åren: