2015

Trailers för UR

2010 fick jag anställning som trailerproducent på UR. Arbetet bestod i att redigera/producera trailers (för sändning i SVT1, SVT2, Kunskapskanalen och Barnkanalen) men också kampanjer, showreels, pressmaterial, klipp för webben och annan kommunikation.

In 2010 I was employed as a promo producer at UR, the educational part of swedish public service. The work consisted of editing/producing promos (airing at channels SVT1, SVT2, Kunskapskanalen and Barnkanalen) but also campaigns, show reels, press material, short clips for the web and other kinds of communication.

Exempel på trailers.

Exempel på större kampanjer:
#tolvkommafyra – 2014
Den nyfikna kanalen – 2013
Sex, krig och trädgårdar – 2011