2021

Förskoletimmen & Lärtimmen

UR har gjort flera projekt för att stötta olika målgrupper under corona-pandemin. Det här riktar sig till föräldrar som pga symptom, hemmajobb eller stängda skolor tillbringar mer tid än vanligt med småbarn hemma. Tanken var att göra en timme “lärande skärmtid” för barnen när föräldrarna behövde ägna sig åt annat. Jag redigerade delarna med programledare och färdigställde de tjugo episoderna inför publicering på UR Play och sändning på SVT Barn.

UR (the educational part of Swedish public service) has made several projects in support of different target groups during the corona pandemic. This one is aimed at parents that because of symtoms, home office or closed schools spend more time than usual with their small kids at home. The idea was to make one hour of “educating screen time” for the kids to watch when parents had other things to do. I edited the parts with the host and put together the twenty episodes to be published at UR Play and broadcasted at SVT Barn.

Förskoletimmen på UR Play.

Lärtimmen på UR Play.