2016

Freeshop

Freeshop skulle bli världens största och bästa freeshop, alltså en plats där människor kan ge och få saker av varandra utan pengar inblandat. Syftet var att skapa en gladare och mer hållbar framtid tillsammans. Jag grundade. och ledde projektet och ansvarade för design och kommunikation. En webbapp lanserades 25 maj 2016 och fick 3000 inloggade användare på tre månader, men projektet tog sedan paus på grund av otillräckliga resurser.

Freeshop was to become the worlds biggest and greatest freeshop, that is, a place where people give and get stuff from each other without any money involved. The intention was to create a happier and more sustainable future together. I founded and managed the project and was responsible for design and communication. A web application was launched 25th of May 2016 and got 3000 logged in users in three months, but thereafter the project went on hold because of insufficient resources.

Video från lanseringen, som fick över 60 000 visningar på Facebook.