2021

Kunskapskanalen

Programmen på Kunskapskanalen köps in av UR och SVT från hela världen. Arbetet som bearbetningsproducent på UR innebär att skriva programbeskrivning och tablåtext, välja stillbilder, beställa undertext, lägga svensk grafik i redigeringen och göra eventuella justeringar (t.ex trolla bort Adidas-loggor). Totalt har jag gjort 130 avsnitt/filmer färdiga för sändning och publicering.

The programs at Kunskapskanalen (The Knowledge Channel) are acquired from al over the world by UR and SVT (Swedish public service). The work as an adaption producer at UR consists of writing program descriptions and choosing stills, ordering subtitles, changing all the graphics into Swedish and make other adjustments if necessary (e.g. make Adidas logotypes disappear). In total I have made 130 movies/episodes ready for broadcast and streaming.