2021

Kunskapskanalen

Programmen på Kunskapskanalen köps in från hela världen av UR och SVT. Arbetet som bearbetningsproducent på UR innebär att skriva programbeskrivning och tablåtext, ta fram stillbilder, beställa undertext, lägga svensk grafik och göra eventuella andra justeringar (t.ex trolla bort Adidas-loggor). Totalt har jag gjort 155 avsnitt/filmer färdiga för sändning och publicering.

The programs at Kunskapskanalen (The Knowledge Channel) are acquired from all over the world by UR and SVT (Swedish public service). The work as an adaption producer at UR consists of writing program descriptions and choosing stills, ordering subtitles, changing all the graphics into Swedish and make other adjustments if necessary (e.g. make Adidas logotypes disappear). In total I have made 155 movies/episodes ready for broadcast and streaming.