2020

Lärarnas tidning

Våren 2020 redigerade jag ett par webbklipp för Lärarnas tidning. Arbetet inkluderade grading, animering av grafik, musikläggning och ljudmix. På uppdrag av byrån Make Your Mark.

In spring 2020 I edited a couple of web clips for “The Teachers Magazine”. The work included grading, animating graphics, adding music and mixing the audio. Commissioned by the agency Make Your Mark.


Webbklipp om att vara lärare under corona-krisen.