🇸🇪 OM MIG

 • Född och uppvuxen i Motala, Östergötland. Bor nuförtiden i Bagarmossen, Stockholm. Har även bott i Luleå, Lund, Oslo, Montevideo och Barcelona.
 • Har pluggat tv-produktion, konstvetenskap, grafisk design, internationella relationer, spanska, m.m.
 • Har redigerat tv-program, inslag, webbklipp, musikvideo, dokumentär, reklam samt mer än 300 trailers för SVT och UR.
 • Redigering är min superkraft men jag är även bra på text, grafik, ljud, musik, web, sociala medier, Excel, planering och teknik i allmänhet.
 • Gillar att jobba med projekt där samhälle, kunskap, natur, hållbarhet och normkritik är i fokus.

🇬🇧 ABOUT ME

 • Born and raised in Motala, Sweden. Nowadays I live in Bagarmossen, Stockholm. Have also lived in Luleå, Lund, Oslo, Montevideo and Barcelona.
 • Educated within tv production, art history, graphic design, international relations, spanish and more.
 • I have edited tv shows, segments, web content, music videos, documentaries, commercials and more than 300 promos for Swedish public service TV (SVT och UR).
 • Video editing is my super power but I’m also good at text, graphics, audio, music, web, social media, Excel, planning and technology in general.
 • I like working in projects where society, knowledge, nature, sustainability and norm criticism is in focus.

🇪🇸 SOBRE MÍ

 • Fue nacido y criado en Motala, Östergötland. Actualmente vivo en Bagarmossen, Estocolmo. También he vivido en Luleå, Lund, Oslo, Montevideo y Barcelona.
 • He estudiado la producción de television, la historia del arte, el diseño gráfico, las relaciones internacionales, el castellano, etc.
 • He editado programas de television, reportajes, web clips, videos musicales, documentales, comerciales y más de 300 tráilers para SVT y UR.
 • La edición de video es mi superpoder, pero también manejo bien texto, gráficos, sonido, música, web, redes sociales, Excel, planificación y tecnología en general.
 • Me gusta trabajar en proyectos enfocado en sociedad, educación, medio ambiente, sostenibilidad y crítica de las normas.

ARBETSGIVARE / EMPLOYERS / EMPLEADORES: