2016

Trailers för UR

2010 anställdes jag som trailerproducent på UR. Arbetet bestod i att producera trailers (för sändning i SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen) samt kampanjer, showreels, pressmaterial, webbklipp och annan kommunikation.

In 2010 I was employed as a promo producer at UR, the educational part of swedish public service. The work consisted of producing promos (airing at channels SVT1, SVT2, The Knowledge Channel, The Childrens Channel) and campaigns, show reels, press material, web clips and other kinds of communication


Trailer för “De obekväma” 2014 (från Facebook).


Trailer för “Diktatorn” 2014 (från Facebook).


Videoklipp för kampanj om retorik 2016 (från Facebook).

Exempel på större kampanjer:
#tolvkommafyra – 2014
Den nyfikna kanalen – 2013
Sex, krig och trädgårdar – 2011