2016

Trailers för UR

2010 fick jag anställning som trailerproducent på UR. Arbetet bestod i att redigera/producera trailers (för sändning i SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen) men också kampanjer, showreels, pressmaterial, webbklipp och annan kommunikation från UR.

In 2010 I was employed as a promo producer at UR, the educational part of swedish public service. The work consisted of editing/producing promos (airing at channels SVT1, SVT2, The Knowledge Channel, The Childrens Channel) but also campaigns, show reels, press material, web clips and other kinds of communication from UR.


Trailer för “De obekväma” 2014 (från Facebook).


Trailer för “Diktatorn” 2014 (från Facebook).


Videoklipp för kampanj om retorik 2016 (från Facebook).

Exempel på större kampanjer:
#tolvkommafyra – 2014
Den nyfikna kanalen – 2013
Sex, krig och trädgårdar – 2011